08/07/2016 2:04:27 CH
Nasco Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng thông thường gồm các loại hàng hóa đa dạng  như hàng khô, hàng gom, đồ dùng trong gia đình, hàng cá nhân và các loại hàng khác được yêu cầu phục vụ thông thường. Với mạng lưới vận chuyển rộng khắp bao gồm đường hàng không và đường bộ của Nasco Logistics, bạn sẽ tận hưởng dịch vụ vận chuyển hàng thông thường tin cậy và kinh tế.

Lưu ý quan trọng:

Một lô hàng được coi là đã được tiếp nhận khi Nasco Logistics  hoặc đại lý của Nasco Logistics đang quản lý lô hàng và vận đơn hàng không đã được xuất.

Người gửi hàng hoặc đại lý/công ty giao nhận không tự xuất vận đơn hàng không mà không ký tên trên các liên vận đơn hàng không khi xuất không vận đơn cần gửi cho Nasco Logistics Bản hướng dẫn của người gửi hàng (SLI). Trên cơ sở những chỉ dẫn trong SLI và những thông tin hàng hoá thực tế được kiểm tra bao gồm số kiện, trọng lượng, thể tích, vận đơn hàng không sẽ được xuất.

Mỗi vận đơn hàng không yêu cầu một SLI tương ứng với đầy đủ nội dung theo quy định. Với các lô hàng chấp nhận từ đại lý/công ty giao nhận, SLI do nhân viên giao nhận của đại lý/công ty giao nhận thực hiện.

Đóng gói hàng thường

Đánh dấu và dán nhãn hàng thông thường

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng  liên hệ với các Chi nhánh hoặc Đại lý hàng hóa của Nasco Logistics tại địa phương