HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

Kiểm soát đơn hàng dễ dàng
với ứng dụng NascoExpress
Hotline hỗ trợ cài đặt: 1900 1106 (Máy lẻ: 553)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

Download ngay ứng dụng Nasco Express của chúng tôi trên

Google Play và Apple Store để:

<p>
	TRA CỨU ĐƠN HÀNG<br />
	NHANH CHÓNG HƠN</p>

TRA CỨU ĐƠN HÀNG
NHANH CHÓNG HƠN

<p>
	TẠO YÊU CẦU GỬI HÀNG<br />
	DỄ DÀNG HƠN</p>

TẠO YÊU CẦU GỬI HÀNG
DỄ DÀNG HƠN

<p>
	CẬP NHẬT NHANH NHẤT<br />
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI</p>

CẬP NHẬT NHANH NHẤT
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Hướng dẫn đăng ký sử dụng
Ứng dụng NascoExpress

Thật đơn giản để sử dụng ứng dụng Nasco Express

Thật đơn giản để sử dụng ứng dụng Nasco Express
1

Tải và cài đặt ứng dụng Nasco Express
trênApp Store hoặc Google Play

2

Lựa chọn mục đích sử dụng
tra cứu vận đơn, yêu cầu gửi hàng...

3

Nhập thông tin cần thiết theo form yêu cầu

4

Hoàn tất yêu cầu sử dụng

Cài đặt ứng dụng NascoExpress
ngay hôm nay

Hỗ trợ khách hàng
 
?

 +  Yêu cầu gửi hàng

Yêu cầu gửi hàng
Tên của bạn:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Nội dung giúp đỡ: