10/07/2016 2:59:15 CH
Một số loại hàng được gọi là hàng nhạy cảm do những vật dụng này có giá trị cao hơn so với hàng thông thường và có khả năng mất mát trong quá trình vận chuyển, thường bao gồm (nhưng không giới hạn): máy quay phim, máy chụp ảnh, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ tin học cá nhân (PDAs), hàng điện tử có giá trị, điện thoại di động, thẻ điện thoại (trừ thẻ không có mệnh giá - thẻ trắng), đồng hồ. Tại Nasco Logistics, hàng nhạy cảm được chấp nhận và phục vụ bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo và giàu kinh nghiệm tuân thủ quy trình kiểm soát chặt chẽ, mọi công đoạn vận chuyển của lô hàng đều có camera giám sát. Hàng nhạy cảm được lưu giữ ở khu vực an ninh ngăn chặn mọi sự đột nhập trái phép.

Ngoài ra, Nasco Logistics chấp nhận vận chuyển những lô hàng khác tương tự như hàng nhạy cảm theo yêu cầu của khách hàng trừ các trường hợp lô hàng đó là hàng đặc biệt như hàng giá trị cao, động vật sống, hàng mau hỏng, hàng ướt…

Điều kiện chấp nhận hàng nhạy cảm
Đóng gói
Đánh dấu và dán nhãn
Thông tin quan trong:

Ngoài bản Hướng dẫn của người gửi hàng (SLI), khách hàng phải lập Tờ khai khai hàng nhạy cảm  trong đó bao gồm các chi tiết về loại hàng, số lượng, trọng lượng, tình trạng đóng gói trước khi chấp nhận vận chuyển.

Nếu hàng nhạy cảm đồng thời là hàng nguy hiểm, các quy định về tài liệu đối với hàng nguy hiểm phải được tuân thủ.

Các lô hàng nhạy cảm phải được vận chuyển theo vận đơn hàng không riêng, không chung với các loại hàng hóa khác.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các Chi nhánh hoặc Đại lý hàng hóa của Nasco Logistics tại địa phương.