23/10/2023 10:44:25 SA
Ngày 20/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam gồm 12 thành viên. Trên cơ sở đề nghị của Ban thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam, ngày 22/6/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam. 

Ngày 20/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đăng cai tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hiệp hội Bưu chính Việt Nam.

Hiệp hội sẽ là thành tố cốt yếu trong xúc tiến, hỗ trợ mối quan hệ nhà nước-doanh nghiệp - người sử dụng và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, góp phần phát triển bền vững của thị trường bưu chính quốc gia trong thời gian tới. 
 Nasco Express tự hào là một trong số các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Bưu chính Việt Nam lần thứ nhất. Chúng tôi hi vọng được đóng góp một phần công sức để giúp thực hiện mục tiêu trở thành hiệp hội mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các doanh nghiệp thành viên và cộng đồng người sử dụng dịch vụ bưu chính, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

------------------------

NASCO EXPRESS - ALWAYS FASTER
  • ☎️ Tổng đài CSKH: 1900 1106 (Hỗ trợ 24/24)
  • 📩 Email: info@nascoexpress.com
  • 🌐 Website: www.nascoexpress.com