13/04/2019 10:05:02 SA
 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
HÀNG HÓA NASCO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 311 /TB-NASCO LOGISTICS
 
Hà Nội, ngày  10  tháng  4  năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch giao nhận bưu phẩm – Bưu kiện và lịch hoạt động phục vụ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5
 
             
   Kính gửi: Quý khách hàng của công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Nasco.
Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 -1/5, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giao Nhận hàng hóa Nasco (Nasco Logistic) xin được gửi lời tri ân chân thành tới Quý khách hàng đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ của Logistic trong thời gian qua.
Nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ của Nasco Logistic trong dịp Giỗ  Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 – 1/5 năm 2019, chúng tôi xin thông báo thời gian hoạt động tại các điểm giao dịch, lịch giao nhận Bưu phẩm- Bưu kiện như sau:

 1. Lịch hoạt động tại các điểm giao dịch
a, Điểm giao dịch làm việc 24/7 trong các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ bù
 • TTKT miền Bắc: Số 02 Văn Cao, Q. Tây Hồ, Hà Nội;
 • TTKT miền Trung: Số 110 Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng;
 • TTKT miền Nam: 19 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
b, Các điểm giao dịch còn lại
 • Ngày giỗ Tổ Hùng Vương
 • Thời gian ngừng giao dịch: Đến hết ngày 13/4/2019 (tức ngày 9/3 âm lịch);
 • Thời gian làm việc trở lại: Ngày 16/4/2019 (Tức ngày 12/3 âm lịch).
 • Ngày 30/4 – 1/5
 • Thời gian ngừng giao dịch: Đến hết ngày 29/4/2019 (tức ngày 25/3 âm lịch);
 • Thời gian làm việc trở lại: Ngày 2/5/2019 (Tức ngày 28/03 âm lịch.
 1. Lịch giao nhận Bưu phẩm – Bưu kiện
 • Ngày giỗ Tổ Hùng Vương
 • Thời gian ngừng nhận hàng: Đến hết ngày 13/4/2019 (Tức ngày 9/3 âm lịch);
 • Thời gian nhận hàng trở lại: Ngày 16/4/2019 (tức ngày 12/3 âm lịch).
 • Nghỉ lễ 30/4-1/5
 • Thời gian ngừng nhận hàng: Đến hết ngày 29/4/2019 (tức ngày 25/3 âm lịch);
 • Thời gian nhận hàng trở lại: Ngày 2/5/2019 (tức ngày 28/3 âm lịch).
Ghi chú: Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn hàng sẽ được trả cho người nhận tại các Trung tâm khai thác, không trả tại các Phòng giao dịch và địa chỉ người nhận.
 

 

Nơi nhận:                  
- Khách hàng của Nasco Logistic;
- Các bộ phận chuyên môn;
- Các điểm giao dịch;
- Lưu: VT.                                           
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ PHỤ TRÁCH PHÒNG TCHC
(Đã ký) 
 
 
 

Bùi Trường Hải