06/11/2017 10:21:11 SA
THÔNG BÁO
Về việc thanh lý xe ô tô
--- 

 
Căn cứ Nghị quyết số 465/NQ-NASCO LOGISTICS ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh lý phương tiện vận tải cũ;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-NASCO LOGISTICS ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Tổng giám đốc về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản;

Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Nasco có nhu cầu bán lô tài sản đã qua sử dụng như sau:

 1. Chi tiết tài sản thanh lý:
 
STT Tên tài sản Biểm kiểm soát Năm sản xuất Giá khởi điểm Vị trí xe
1 Xe ô tô TOYOTA HIACE 29D-115.45 2002 30.350.000 Hà Nội
2 Xe ô tô TOYOTA COROLLA 30E-253.53 1999 35.000.000 Đà Nẵng
3 Xe ô tô TOYOTA COROLLA 30E-258.86 2003 80.160.000 Đà Nẵng

 1. Đối tượng được mua và không được mua:
 • Đối tượng được mua: Chào bán rộng rãi đến mọi đối tượng.
 • Đối tượng không được mua:
 • Người không mua hết cả lô.
 • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
 • Các thành viên thuộc  hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần giao nhận hàng hoá Nasco và Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị, em ruột của những người đó .

 1. Hình thức bán:
 • Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất là người trúng chào giá và được mua.
 • Nếu người trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ ngày công ty thông báo trúng chào giá mà không tới trụ sở  công ty nộp tiền và thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao sau liền kề .

 1. Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá và đặt cọc .
 • Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và phải gởi kèm phiếu thu (bản sao) tiền đặt cọc số tiền : 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
 • Các cá nhân, tổ chức muốn tham gia chào giá liên hệ văn phòng công ty tại số 70 Trần Thái Tông để nộp tiền cọc đồng thời giữ phiếu thu (phiếu thu phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật và con dấu) và gửi bản sao phiếu thu này kèm theo thư chào giá. Nếu bản chào giá mà không thực hiện đặt cọc xem như không hợp lệ và công ty sẽ loại bản chào giá đó.
 • Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và gởi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Công ty cổ phần giao nhận hàng hoá Nasco, 70 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá: 14h00 ngày 27 tháng 6 năm 2018.

 1. Thời gian công bố người trúng
Hội đồng thanh lý sẽ mở thư chào giá công khai và công bố người trúng chào giá vào 11h00 ngày 30/6/2018.
 
 

Nơi nhận:
 • Thông báo trên website công ty;
 • TGĐ (b/c)
 • Lưu: VT.
 
TM HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Đăng Hiếu