Hỗ trợ khách hàng

Xem thêm
Điều lệ vận chuyển và chính sách bồi thường

Điều lệ vận chuyển và chính sách bồi thường

12/04/2019 9:56:57 SA

Căn cứ luật Bưu chính số 49/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ 03/2002/TT-BTS ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2001 của chính phủ bổ sung hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và danh mục 3 về hàng hóa , dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của chính phủ;

Xem tiếp
Xem thêm
Thay đổi đầu số di động khi gửi hàng

Thay đổi đầu số di động khi gửi hàng

25/10/2018 4:29:25 CH

Kể từ đầu tháng 10/2018, tất cả các tài khoản đăng nhập (đã đăng ký trên app hay website) của Nasco Express) sẽ được thay đổi lại theo cấu trúc đầu số di động mới (10 số).

Xem tiếp
Xem thêm
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

05/08/2016 12:00:00 SA

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Nasco Express” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của Nasco Express (“Khách hàng có tài khoản”)

Xem tiếp
Xem thêm
Gửi hàng trực tuyến

Gửi hàng trực tuyến

04/08/2016 12:00:00 SA

Kiểm soát đơn hàng dễ dàng với ứng dụng NascoExpress giúp khách hàng gửi hàng trực tuyến một cách thuận tiện nhất.

Xem tiếp
Kết quả hiển thị từ 1-4 (trên 6 mục)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Hỗ trợ khách hàng
 
?

 +  Yêu cầu gửi hàng

Yêu cầu gửi hàng
Tên của bạn:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Nội dung giúp đỡ: