09/07/2016 2:54:33 CH
Nasco Logistics hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc động vật sống, trong đó có những vật nuôi yêu quý mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi  vận chuyển. Không chỉ đảm bảo độ an toàn cho chúng, Nasco Logistics còn đem đến sự thoải mái tuyệt vời trong suốt hành trình.

Việc chấp nhận và phục vụ động vật sống của chúng tôi đều tuân thủ theo đúng Công ước  về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp(CITES), Quy định vận chuyển động vật sống của IATA (LAR) và Quy định vận chuyển  động vật sống của Nasco Logistics.

Ngoài ra:

Những nhân viên được đào tạo và nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ và vận chuyển động vật sống của Nasco Logistics sẽ theo dõi và chăm sóc động vật của bạn  trong suốt quá vận chuyển.
Nasco Logistics sẽ giám sát và kiểm tra sát sao để tránh ảnh hưởng giữa động vật sống và các loại hàng hoá khác.
Nasco Logistics thường xuyên cập nhật tiến độ vận chuyển lô hàng.
Động vật sống được chia thành 5 loại khác nhau và mỗi loại sẽ có các điều kiện chấp nhận khác nhau. 

Các phân nhóm động vật sống
Điều kiện chấp nhận động vật sống
Đóng gói
Dán nhãn và đánh dấu
Thông tin quan trọng:

Để đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu và quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch cho động vật sống.

Các loài động vật, sản phẩm động vật thuộc nhóm I, II, III trong danh mục của CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động, thực vật Hoang dã nguy cấp) vận chuyển trên các chuyến bay quốc tế phải có giấy phép CITES đi kèm.

Động vật không phải là gia súc gia cầm (thường là động vật hoang dã bị bắt hoặc nuôi trong các trại đặc biệt) vận chuyển trên các chuyến bay nội địa phải có giấy phép vận chuyển nội địa do Chi cục kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Ngoài việc hoàn thành Hướng dẫn của người gửi hàng (SLI) , Người gửi hoặc đại lý phải cung cấp 2 bản Tờ khai gửi hàng động vật sống với đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và có chữ ký xác nhận, ngoại trừ hàng thuỷ hải sản sống.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng  liên hệ với các Chi nhánh hoặc Đại lý hàng hóa của Nasco Logistics tại địa phương