20/09/2016 1:42:01 CH
QUY ĐỊNH
Về chính sách vận chuyển và chính sách bồi thường của
Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Nasco

I. Chính sách vận chuyển hàng hóa

1. Yêu cầu về hàng hóa

Hàng gửi phải:
+ Được đóng gói phù hợp với yêu cầu của nhà vận chuyển liên quan;
+ Có các tài liệu/ hồ sơ phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, về nguồn gốc xuất xứ và điều kiện lưu hành;
+ Có bao bì phù hợp với yêu cầu bảo vệ sự nguyên vẹn của hàng gửi và ngăn cản sự lây nhiễm của các vi sinh vật có thể phát sinh từ/ đến hàng gửi.

2. Hàng hóa cấm gửi

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe của con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau;

3. Hàng hóa ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của Nasco Logistics

 • Hàng hoá sử dụng sản phẩm hoả tốc đặc biệt là hàng gom, chứa nhiều đơn hàng của nhiều khách hàng khác nhau;
 • Nguyên liệu thuốc lá;
 • Phế liệu;
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
 • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

II. Chính sách bồi thường

1. Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hoá

Tại thời điểm bàn giao hàng hoá, nếu phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, khách hàng phải từ chối nhận hàng và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền của Nasco Logistics lập biên bản bất thường có ghi rõ tình trạng hàng hoá và có ký nhận của hai bên dể có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:
 • Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai nếu hàng hoá sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Nasco Logistics cung cấp.
 • Cước vận chuyển của hàng hoá nếu hàng hoá không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Nasco Logistics cung cấp.

2. Nasco Logistics sẽ thực hiện việc bồi thường như sau

2.1. Trường hợp mất hàng

* Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% hoặc 110% giá trị hàng hoá được bảo hiểm, tuỳ theo mức phí mua dịch vụ. 
* Khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị khai giá
* Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hoặc khai giá
- Đối với bưu gửi trong nước
Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường thiệt hại bằng 04 (bốn) lần mức cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi theo như luật bưu chính Việt Nam quy định.
- Đối với bưu gửi quốc tế
Sau khi hoàn cước đã thu, khách hàng được bồi thường theo nấc khối lượng thực tế gửi đi với mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:
Khối lượng bưu Bưu gửi là tài liệu Bưu gửi là hàng hóa
Đến 500 gram 220.000 VNĐ 330.000 VNĐ
Trên 500 gram đến 2000 gram 440.000 VNĐ 770.000 VNĐ
Mỗi 1.000 gram (1kg) tiếp theo 110.000 VNĐ 220.000 VNĐ
Mức bồi thường tối đa cho một bưu gửi 880.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ

2.2. Trường hợp bưu gửi bị hư hỏng, mất một phần nội dung

* Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường sẽ dựa trên kết quả giám định của đơn vị giám định được chỉ định
* Khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá, mức bồi thường tối đa sẽ là 100% giá trị khai giá
* Khách hàng không sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá
Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường thiệt hại theo quy định trong luật Bưu chính Việt Nam. Cụ thể như sau:
Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng) x (Mức bồi thường)
Trong đó:
 • Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi.
 • Mức bồi thường: áp dụng giống như trường hợp mất hàng.

3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;
 • Khách hàng (người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật.
 • Khách hàng (Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì Nasco Logistics được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra.

4. Thời hiệu và thời gian giải quyết khiếu nại, thời gian bồi thường thiệt hại

4.1. Thời hiệu khiếu nại

 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại       về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc    bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp             đến bưu gửi;
 • Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty Nasco Logistics và khách hàng.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

4.2. Thời gian giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại

 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
 • Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.
---
Thông tin chi tiết vui lòng liên hê:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NASCO
Tổng đài CSKH: 1900 1106 (hỗ trợ 24/7)
Email: info@nascoexpress.com
Website: www.nascoexpress.com